Privacy statement The Meetplant

Artikel 1. Algemeen
1. Dit privacy statement geeft het beleid weer ten aanzien van de persoonsgegevens van de bezoeker van de website van The Meetplant, hierna te noemen: ‘de website’.
2. Indien de bezoeker op de website wil inloggen, dient de bezoeker een account te hebben aangemaakt bij The Meetplant.

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. The Meetplant slaat de persoonsgegevens van de bezoeker op, wanneer hij een account aanmaakt.
2. The Meetplant verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens van de bezoeker: naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres, MAC adres, IP adres en betaalgegevens.
3. Met expliciete toestemming van de bezoeker, gebruikt The Meetplant de persoonsgegevens van de bezoeker voor het uitvoeren van de gebruiksovereenkomst, als bedoeld in de algemene voorwaarden.
4. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om statistieken omtrent het gedrag van de bezoeker in kaart te brengen.
5. Met expliciete toestemming van de bezoeker, gebruikt The Meetplant de persoonsgegevens van de bezoeker om hem te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de bezoeker zich direct kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3. Doorgifte aan derden
1. The Meetplant zal de persoonsgegevens van de bezoeker niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening aan de bezoeker. Werknemers van The Meetplant, verhuurders en door hen ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.
2. The Meetplant is bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde krachtens dit privacy statement. The Meetplant sluit overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.
3. Met expliciete toestemming van de bezoeker, stelt The Meetplant de in artikel 2.2 en 2.3 bedoelde persoonsgegevens ter beschikking aan de huurder / verhuurder. Huurder / verhuurder gebruikt deze gegevens om uitvoering aan de gebruiksovereenkomst te kunnen geven.

Artikel 4. Cookies
1. The Meetplant maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
2. The Meetplant gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de bezoeker te onthouden.
3. Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. The Meetplant gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. The Meetplant heeft hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.
4. De bezoeker kan zelf zijn browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de website geen cookies worden ontvangen.

Artikel 5. Social media
1. Op de website van The Meetplant zijn knoppen geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (artikel 4).
2. Leest u de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Artikel 6. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens
1. Bezoeker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.
2. Wanneer de bezoeker de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, wanneer hij vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient de bezoeker contact op te nemen met The Meetplant via info@themeetplant.nl.

Artikel 7. Bewaartermijn
1. The Meetplant slaat de persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 24 maanden op, te rekenen na de laatste keer dat de bezoeker heeft ingelogd op de website.
2. The Meetplant is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het vorig lid, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 8. Beveiliging
1. The Meetplant zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer de bezoeker inlogt, wordt gebruik gemaakt van ondermeer de volgende beveiligingstechnieken: SSL?
2. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 9. Wijzigingen in het privacy statement
1. The Meetplant heeft het recht dit privacy statement te wijzigen.
2. Indien The Meetplant mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement. The Meetplant zal de bezoeker gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op het inlogscherm, op de hoogte brengen van deze wijziging.